O nás a dětských skupinách

Dětská skupina

S CELOTÝDENNÍM PROVOZEM

představuje alternativní zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob podle počtu dětí ve skupině, což přesně vymezuje zákon. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální či zdravotnické profese. O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Jde o velmi flexibilní formu péče o dítě, což je velká výhoda obzvláště z pohledu rodičů, kteří svého potomka budou moci do dětské skupiny umísťovat jak denně, tak pouze na konkrétní dny v týdnu.

Cílem našich připravovaných dětských skupin je usnadnit dětem přechod od rodičů do většího kolektivu ve škole. Dítě si postupně navyká na dětský kolektiv, učí se komunikovat, pohybovat, kreativně se vyjadřovat a hrát si. Chceme dítěti nabídnout domácí atmosféru, aby se cítilo jako ve svém pokojíčku“. Vždy jsme vycházeli a vycházíme z principů respektující výchovy a naší vizí byly a jsou spokojené, vyrovnané děti, které touží získávat nové informace a dovednosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost a má své vlastní tempo. Vše se proto budou učit spontánně a jejich práce bude volná a svobodná, přesto výuka bude probíhat v mezích daných pravidel, kdy se děti budou učit respektovat jeden druhého. 

Otvíráme s CELOTÝDENNÍM PROVOZEM

Dětská skupina – Minijesle –KULÍŠCI

  • maximálně 12 dětí
  • věk 1 – 3 roky
  • s možností rozšířeného pobytu na přilehlé zahradě.

Dětská skupina – Miniškolka JABLÍČKO

  • maximálně 12 dětí
  • věk od 3 let do nástupu do ZŠ
  • zaměření na hudební a výtvarnou výchovu
  • rozšířený pobyt na přilehlé zahradě.

Spolufinancování

Dětské skupiny jsou spolufinancovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu.