Kulíšci

Minijesle KULÍŠCI

Celotýdenní provoz

Otvíráme

Ještě máme několik volných míst

Nesehnali jste školku, jesle nebo potřebujete pohlídat své dítě jen na pár hodin týdně? Připravovaná Dětská skupina Kulíšci je určena pro děti od 12 měsíců do 3 let, po domluvě i starší, s kapacitou 12 dětí, což umožňuje individuální přístup k jednotlivým dětem.

 • maximálně 12 dětí
 • věk 1 – 3 roky
 • s možností rozšířeného pobytu na přilehlé zahradě

O děti se postarají dvě až tři hodné „tety“, které jsou kvalifikované a plně způsobilé pro práci s malými dětmi.

Docházka dítěte je plánovaná individuálně a je možné si zvolit dopolední, odpolední nebo celodenní pobyt i jednotlivé dny v týdnu. Hlídání dětí zajišťujeme každý všední den, kromě svátků.

Nabízíme:

 • Individuální přístup zaměřený na potřeby každého dítěte
 • Rozvoj osobnosti
 • Režim jako v mateřské škole – svačinka, kolektivní činnosti, vycházka, oběd, spánek

Děti se učí:

 • Prvnímu odloučení od rodičů
 • Samostatnosti v sebeobsluze
 • Seznámení s různými materiály
 • Poznávání a pojmenování věcí kolem sebe
 • Život v kolektivu dětí

Podmínky pro přijetí do minijeslí Kulíšci:

 • Věk dítěte od 1 roku do 3 let
 • Pořadí odevzdání přihlášky, podpis smlouvy
 • Zdravotní způsobilost dítěte k účasti v dětské skupině
 • Povinné očkování dítěte, v případě jeho absence – důvod trvalé kontraindikace
 • Vazba alespoň 1 z rodičů na trh práce (zaměstnání, OSVČ, studium, evidence na Úřadu práce, rodič na rodičovské dovolené s trvajícím pracovním poměrem)

Případné informace Vám rádi poskytneme na telefonu 721 969 368, na emailu info@zivotkolemnas.cz nebo formou facebookových zpráv.

Minijesle Kulíšci je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte, jejíchž prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející ze  zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. O děti pečují kvalifikované pečující osoby.

bty
bty
edf
dav
dav

 

Přihláška